Campagnemanagement

Jij wil nieuwe abonnees werven en bestaande behouden. Daarvoor zetten we samen marketingcampagnes op, via verschillende kanalen.

Campagnemanagement is een kwestie van go with the flow en bijsturen waar dat nodig is. De basis van een goede communicatie-aanpak wordt gevormd door volledig geautomatiseerde campagnes, gestuurd door data en met de focus op klantbehoeften. 

Ambition4Clients helpt bij het uitdenken, plannen, uitvoeren, volgen, analyseren en optimaliseren.

De tools

De basis van het campagnemanagement is onze e-mailmarketing software CleverCampaign.
▶ lees meer

Inrichten automated campagnes

We kunnen volledig geautomatiseerde campagnes inrichten voor je marketingcommunicatie.
▶ lees meer

Inrichten automated campagnes

We kunnen volledig geautomatiseerde campagnes inrichten voor je marketingcommunicatie.
▶ lees meer

Design en copywriting

Is er ondersteuning nodig in het schrijven van teksten, of de opmaak van mailtemplates?
▶ lees meer

Data driven Nieuwsbrieven

Met de verzamelde gegevens en data-analyses is het mogelijk om een data driven nieuwsbrief uit te sturen naar jouw adressenbestand.
▶ lees meer

Data driven Nieuwsbrieven

Met de verzamelde gegevens en data-analyses is het mogelijk om een data driven nieuwsbrief uit te sturen naar jouw adressenbestand.
▶ lees meer