Uitgeefmarkt

De markt voor uitgevers is sterk aan het veranderen. Naast een dalende trend v.w.b. oplagecijfers zien we een sterke digitalisering van merken, veranderende mediaconsumptie bij consumenten en verdere dominantie van een aantal grote internationale partijen.

Het maakt de markt voor uitgevers/media bedrijven een stuk uitdagender en vraagt om verandering, zowel in  portfoliobeleid als in de wijze van werken en anticiperen. Dicht op de markt en content creatie dicht op marketing & sales.

Al deze veranderingen vragen veel van mediabedrijven. Niet alleen qua ondernemerskracht en organisatiestructuur, maar vooral ook de beschikbaarheid van data en wijze waarop zelf vanuit die data (en dan vooral ‘right data’) geopereerd kan worden naar deze markten. 

Voor mediabedrijven is abonnementenbeheer slechts de basis voor waar het werkelijk om gaat. Feitelijk gaat het om klantbeheer en de daarbij behorende marketing om klanten te bedienen, binden en bereiken in hun customer journey.

Met PerfectBase in combinatie met Communicator bieden wij een optimale basis voor klantbeheer, beschikbaarheid van data en de tools om marketingactiviteiten op te zetten.