Marketingondersteuning

Goed klantbeheer en het opbouwen van de juiste klantprofielen leiden tot de beschikbaarheid van de juiste, relevante klantinformatie; de right data. Maar nog belangrijker is de vraag: wat doen we daar vervolgens mee?

Die data vormen de basis voor het inrichten van de marketingactiviteiten.

Ambition4Clients biedt jou aanvullende ondersteuning op het gebied van marketing. Van strategie tot de opzet van geautomatiseerde marketingcampagnes of retentieprogramma’s. Dat kan in de vorm van advies, of waar nodig met de uitvoering van (een deel van) de marketingactiviteiten.

Wij geloven namelijk onze meerwaarde vanuit deze basis sterk naar voren komt, door te focussen op wat we samen met jou kunnen ontwikkelen. Met als doel: business genereren.

Hoe je kunt profiteren van onze marketingondersteuning? Enige voorbeelden:

  • Advisering over mogelijkheden om de omzet bij bestaande klanten te verhogen en om nieuwe klanten te werven.
  • Verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Dit kan door gebruik te maken van goede, bewezen oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een koppeling met het Centraal Boekhuis, Trengo voor de afhandeling van mailverkeer, het inzetten van CleverConnected voor het callcenter, tools als WoodWing gebruiken om content te creëren en deze zorgvuldig te beheren voor hergebruik.
  • Analyse van de financiële data en je daarover adviseren.
  • Koppeling aan bestaande systemen die belangrijk zijn in jouw bedrijfsproces (voor zover deze systemen dat toelaten natuurlijk).
  • Monitoring van jouw papieren of digitale uitgaven: instroom, uitstroom, vrijval en liquiditeitsprognose.
  • Extra menscapaciteit voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden, met name wanneer groei net is ingezet. Het toevoegen van een FTE is tenslotte pas rendabel deze volledig kan worden benut.
  • Extra inzet bij minder voorkomende trajecten waarvoor Ambition4Clients over de ervaring, vaardigheid en kennis beschikt. Zonder uitgebreide opleidingen en trainingen toch gebruik maken van aanvullende, redelijk complexe software. Denk bijvoorbeeld aan het maken van geautomatiseerde marketingcampagnes in Communicator.
Bekijk ook onze diensten op het vlak van:

Klantbeheer

Klantenservice

SAAS