Data en profilering

Hoe meer je weet over de donateur, hoe beter. Dankzij digitalisering zijn er veel mogelijkheden voor het beschikbaar maken, vergaren én verrijken van donateursdata. Dat is bepalend voor het succes van jullie marketingactiviteiten.

Ambition4Clients heeft hiervoor de juiste software en kan je ondersteunen.

De basis: CleverTracking

Met CleverTracking kun je de online activiteiten volgen van je donateur of andere gebruikers. Zo worden hun gedragsgegevens verzameld, gebundeld en vastgelegd.
▶ lees meer

Integraties

CleverTracking heeft een standaard koppeling met een aantal platforms: WordPress/WooCommerce, Copernica en ePublisher. Als je daar al mee werkt, is de drempel naar deze tool dus heel laag.

Integraties

CleverTracking heeft een standaard koppeling met een aantal platforms: WordPress/WooCommerce, Copernica en ePublisher. Als je daar al mee werkt, is de drempel naar deze tool dus heel laag.

Interesses en engagement

Door het monitoren van klik- en leesgedrag, krijg je inzicht in de interesses en het engagement van gebruikers. Dat verrijkt het profiel van je donateur.

NASA Rocket Flight Software for Artemis II Meets Testing Checkpoint