De tools

Wij bieden een technologische oplossing, die verder gaat dan alleen het beheer van een abonnement. Een belangrijke toegevoegde waarde van Ambition4Clients. Maar die ligt ook in onze makkelijke integratie van de verschillende processen in één systeem. Naast abonnementenbeheer ook e-commerce, b-to-b aanpak en marketing automation. En belangrijker nog: de juiste tools om aan efficiënte lead generation te kunnen doen. Offline én online, afzonderllijk of in combinatie.

Met onze zelfstandig ontwikkelde software CleverConnected stellen we jou bovendien in staat om relevante data vanuit diverse kanalen centraal te verzamelen. Deze vormen de basis tot een verregaand inzicht in klanten. Met de door ons ontwikkelde marketingtool Communicator kunnen vervolgens gerichte (gesegmenteerde) marketingacties worden opgezet. Daarbij zijn efficiënte combinaties mogelijk van online en offline communicatiemiddelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze systemen dé tools zijn voor mediabedrijven om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden.

CleverConnected: backbone van het klantbeheer

Communicator: de basis voor campagnemanagement