OPZIJ

OPZIJ kent een unieke positionering in de lezersmarkt als opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de maatschappij. OPZIJ is één van de grotere vrouwenbladen in Nederland.

In 1972 begonnen als een strijdlustig feministisch maandblad, tegenwoordig een veelzijdig opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de maatschappij. Journalistieke onafhankelijkheid, kwaliteit en diepgang kenmerken de artikelen in OPZIJ. Artikelen die de lezer aan het denken zetten en inspireren.

En het uiterlijk is niet achtergebleven; de vormgeving van het huidige OPZIJ is al even verrassend als de inhoud. Cultuur, politiek, maatschappij, gezondheid: het heeft allemaal een plaats in het magazine en wordt op een onderhoudende manier aan de lezer aangeboden. OPZIJ anno nu is een platform voor een brede maatschappelijke emancipatiebeweging waarin iedereen een rol heeft.

Voor Opzij verzorgen wij het full service klantenbeheer middels CleverConnected, en de klantenservice,