Erdee Media Groep

Erdee Media Groep (EMG) is een Nederlands christelijk mediabedrijf, opgericht in 1971, die onder andere de merken Reformatorisch Dagblad, het familieblad Terdege en Erdee Beursorganisatie voert. Daarnaast in het ook uitgever van de websites rd.nl, terdege.nl, digibron.nl, kerktijden.nl, debanier.nl, puntuit.nl en kits.nl. Tevens heeft het bedrijf een eigen stichting: Draagt Elkanders Lasten en exploiteert het bedrijf een platform voor genormeerd mediagebruik onder de naam: Mediawijzer.

Het bedrijf is genoemd naar het acroniem van het Reformatorisch Dagblad en is gevestigd in Apeldoorn. De Erdee Media Groep werkt volgens de doelstelling van de in 1971 opgerichte Stichting Reformatorische Publicatie (SRP).

Het bedrijf wil een gezaghebbend mediabedrijf zijn “dat de Bijbelse, reformatorische beginselen in de samenleving uitdraagt, om zo Gods eer en het heil van de naaste te bevorderen”. De daaruit voortvloeiende missie is volgens het bedrijf “op bewogen en betrokken wijze, een verantwoorde nieuws- en informatievoorziening voor christenen en niet-christenen” te bieden.

Wij ondersteunen Erdee Media Groep bij hun e-mailmarketing activiteiten met behulp van Copernica.