Fondsenwervers

Onder het credo “het moet anders” is de fondsenwervende wereld volop in beweging. De gever staat centraal en die moet je inspireren en de kans geven zijn dromen en idealen te realiseren via het helpen van anderen. Het is die gever een groot deel van het filantropische werk mogelijk maakt.

Daarom worden traditionele en vaak ook succesvolle wervingsmethoden tegen het licht gehouden en doen nieuwe technieken en technologieën hun intrede. Methoden zijn technischer en verfijnder geworden en het inzicht in klanten en donateurs beter. Dat mag niet leiden tot een mechanische en onpersoonlijkere benadering. Beter inzicht in de gever moet juist leiden tot een oprechte interesse en een gemeend, authentiek  contact om daarmee een echte duurzame relatie op te bouwen.  

Wij kunnen die profielen van donateurs vastleggen en die inzichten gebruiken om een gerichte afgestemde communicatie op te zetten. Het op juiste wijze vastleggen van klantdata en interesseprofielen, maakt een optimale klantcommunicatie mogelijk in zowel vorm als toon en om daarmee de relatie uit te bouwen.