Fondsenwervers

Net als andere markten is ook de fondsenwervende wereld volop in beweging, waarbij het credo de laatste jaren is “Het moet anders”.

Vertrouwde en vaak succesvolle wervingsmethoden worden tegen het licht gehouden en nieuwe technieken en technologieën doen hun intrede. De gever staat centraal, vanuit het principe dat je potentiële gevers moet inspireren en de kans geven hún dromen en idealen te realiseren via het helpen van anderen. Het is immers die particuliere gever die een groot deel van het filantropische werk mogelijk maakt.

Ondanks het feit dat methoden technischer en perfecter zijn geworden en het inzicht in klanten en donateurs beter, mag dat niet leiden tot een mechanische en daardoor mogelijk onpersoonlijkere benadering. Beter inzicht in de gever moet juist leiden tot een oprechte interesse en een gemeend, authentiek en oprecht contact. Daarbij staan de wensen van de gever altijd centraal en dient de communicatie afgestemd te zijn op dat profiel, in middel, vorm en in toon om daarmee een echte duurzame relatie op te bouwen.  

Met PerfectBase kunnen wij donateur profielen vastleggen en die inzichten gebruiken om een afgestemde communicatie middels Communicator op te zetten. Het vastleggen van deze data is essentieel voor de optimalisatie van de klantcommunicatie in zowel vorm als toon. Om daarmee een continue gerichte vorm van communicatie op te zetten en via die weg de relatie uit te bouwen.